noi-that-sung

Nghệ thuật nội thất sừng ở Việt Nam

Nét độc đáo trong văn hóa của một số dân tộc thiểu số chính là trong mỗi gia đình đều có một chiếc sừng trâu. Theo họ, sừng trâu không chỉ là cầu nối tâm linh mà còn là vật thể hiện sự trù trợ may mắn trong lao động. Do đó bạn và mynghesung.com cùng…

CTA Content
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào