sung-trau-trong-van-hoa

Sừng trâu mỹ nghệ trong phong tục đồng bào miền núi

Với đồng bào miền núi, được sở hữu cặp sừng trâu đẹp là niềm tự hào của người dân, vì đó là chứng tích của mùa lễ hội “ăn năm uống tháng”, thể hiện sự sung túc của gia đình và cộng đồng. Và cũng chính vì thế, sừng trâu là đối tượng nghệ thuật đầy cả…

Sừng trâu Phương Anh
Không tìm thấy kết quả nào